<a href="/%CF%83%CE%B5-%CF%80%CE%B5%CE%AF%CF%83%CE%BC%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CF%8E%CE%BD">Σε πείσμα των καιρών</a> <a href="/%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%87%CE%AE-%CE%BC%CE%B5-%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%BC%CF%8C%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%82-%CE%BA%CF%89%CE%B4%CF%89%CE%BD%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%AF%CE%B5%CF%82">Υποδοχή με χαρμόσυνες κωδωνοκρουσίες</a> <a href="/%CE%B7-%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B1">Η ενορία στα σχολεία</a> <a href="/%E1%BC%84%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CE%BD-%E1%BC%90%CF%83%CF%84%E1%BD%B6%CE%BD-0">Ἄξιον Ἐστὶν</a> <a href="/%E1%BC%95%CE%BD%CE%B1-%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%E1%BD%B8-%CE%B3%CE%B5%CE%BC%CE%AC%CF%84%CE%BF-%CF%80%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1">Ἕνα σχολικὸ γεμάτο πώματα</a>

Ἁγιοβασιλειόπιτες

Ἁγιοβασιλειόπιτες

 Καὶ τὴν φετινὴ χρονιὰ ναοί, μονές, σύλλογοι, σωματεῖα ἀλλὰ καὶ κάθε λογὴς συνάθροιση μὲ συναίσθηση ἢ καὶ μὴ τοῦ εἶναι τοῦ ἐθίμου, συγκέντρωσαν ἀνθρώπους σὲ ἐκδηλώσεις κοπῆς «Βασιλόπιτας» ἢ κατὰ τὸ τραγελαφικὸ, «Πρωτοχρονιάτικης πίτας». Ἡ εὐλογία γίνεται εἰς ἀνάμνηση θαύματαος τοῦ Ἁγίου Βασιλείου καὶ καμία σχέση δὲν μπορεῖ νὰ ἔχει μὲ τὴν καλὴ χρονία, πέραν τῶν εὐχῶν ποὺ περιλαμβάνουν οἱ δεήσεις τῶν Ἱερέων, λόγω τοῦ συνεορτασμοῦ τοῦ Ἁγίου μὲ τὴν ἔναρξη τοῦ πολιτικοῦ ἔτους.

 Ἀπὸ τὴν ἐνορία μᾶς ἱερεῖς εὐλόγησαν πίτες- Β΄ Κ.Α.Π.Η. Ἡλιούπολης ὁ π. Λάμπρος 13/2 - ἢ παραβρέθηκαν σὲ τέτοιες ἐκδηλώσεις - π. Σεραφείμ, 19/1 Συλλόγου Ἠρακλειανῶν Ἀθηνῶν, 23/1 φίλων Μονῆς Βατοπεδίου, 27/1 Ἐμπόρων καὶ Βιοτεχνῶν Αἰγάλεω, 9/2 Συλλόγου Σκλήρυνσης κατὰ Πλάκας 9/2, Ἀδελφότητος Κυνουριαίων, 9/2, Ἠπειρωτῶν Ἡλιουπόλεως 9/2-.

Ἡ κοινότητα μᾶς εὐλόγησε τὴν πίτα της στὶς 2 Ἰανουαρίου, ἐνῶ εὐλογήθηκαν καὶ πίτες γιὰ τὰ μέλη τῶν Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου, 10/1, τῶν Κατηχητικῶν, 19/1, τῆς Διοικούσης ἐπιτροπῆς τοῦ Φιλοπτώχου, 19/1 καὶ τοὺς ἐθελοντὲς τῆς Ἐρανικῆς Ἐπιτροπῆς, 4/1. Στὸ Ναὸ μᾶς εὐλογήθηκε καὶ ἡ πίτα τῶν ἐξ Ἀθηνῶν φίλων τῆς Μονῆς Ἁγίων Αὐγουστίνου καὶ Σεραφεὶμ Τρικόρφου, 23/1.  Ἐνῶ καὶ ὁ Σύλλογος Ἀνεγέρσεως τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἀποστόλου Παύλου Ἡλιουπόλεως τὴν Κυριακὴ 23 Φεβρουαρίου στὶς 18:00 θὰ κόψει τὴν Ἁγιοβασιλειόπιτά του στὴν αἴθουσα δεξιώσεων τοῦ Ναοῦ μας.

 

 

Ἀκούσαμε σὲ μιὰ κοπὴ Ἁγιοβασιλειόπιτας

"Ὅλοι ἐμεῖς ποὺ ζοῦμε στὸν σύγχρονο κόσμο ὅλα τα δικαιολογοῦμε καὶ ὁ καθένας ζεῖ κατὰ τὸ δοκοῦν. Δὲν ἀκολουθοῦμε τὴν ἀληθινὴ πνευματικὴ ζωή, καὶ δὲν μᾶς ἀρέσει νὰ ἀκολουθοῦμε τὶς ἐντολὲς τῆς ἐκκλησίας", ἀνέφερε ὁ Γέροντας Ἐφραὶμ στὴν ἀρχὴ τῆς ὁμιλίας του.

Ὁ Γέροντας πολὲς φορὲς ἀναφέρθηκε στὴν ἁγιαστικὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας, τονίζοντας ὅτι "βλέπουμε πολλὲς φορὲς ὅτι δὲν ἀποδεχόμαστε τὰ τῆς ἐκκλησίας, ὅπως πολλοὶ δὲν ἐξομολογοῦνται καὶ συνεχῶς τὸ ἀναβάλλουν ἡ δὲν τὴν πλησιάζουν."

Σὲ ἄλλο σημεῖο ὁ Γέροντας Ἐφραίμ, πρόσθεσε: "Ἂν τηροῦμε τὶς ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ, ἔρχεται στὴν καρδιά μας ἡ χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Μόνο τότε ἡ ζωὴ μᾶς ἔχει νόημα, γιατί ἡ ψυχὴ τότε γεύεται τὸν Θεό."Ἐπίσης ὁ Ἡγούμενος τῆς Μονῆς Βατοπαιδίου ἀναφέρθηκε στὴν πατερικὴ θεολογία, ὑπογραμίζοντας πὼς ἂν ἀκολουθοῦμε τοὺς Ἁγίους ἀκολουθοῦμε τὴν ἀσφαλῆ ὁδὸ πρὸς τὴν σωτηρία.

Ἐκ τῆς ὁμιλίας τοῦ Καθηγούμενου τῆς Ἱερᾶς Μεγίστης Μονῆς Βατοπαιδίου, Γέροντα Ἐφραίμ, μὲ θέμα ”Σύγχρονος ἄνθρωπος καὶ πνευματικὴ ζωή”.