<a href="/%CF%83%CE%B5-%CF%80%CE%B5%CE%AF%CF%83%CE%BC%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CF%8E%CE%BD">Σε πείσμα των καιρών</a> <a href="/%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%87%CE%AE-%CE%BC%CE%B5-%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%BC%CF%8C%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%82-%CE%BA%CF%89%CE%B4%CF%89%CE%BD%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%AF%CE%B5%CF%82">Υποδοχή με χαρμόσυνες κωδωνοκρουσίες</a> <a href="/%CE%B7-%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B1">Η ενορία στα σχολεία</a> <a href="/%E1%BC%84%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CE%BD-%E1%BC%90%CF%83%CF%84%E1%BD%B6%CE%BD-0">Ἄξιον Ἐστὶν</a> <a href="/%E1%BC%95%CE%BD%CE%B1-%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%E1%BD%B8-%CE%B3%CE%B5%CE%BC%CE%AC%CF%84%CE%BF-%CF%80%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1">Ἕνα σχολικὸ γεμάτο πώματα</a>

Ἀρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος

Ἀρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος

Πενταετές Μνημόσυνο θα ταελεσθεί στο Ναό μας την Κυριακή 27 Ιανουαρίου 2013.

 5 χρόνια, χωρὶς τὸν φιλότιμο, τὸν φίλεργο, τὸν φιλόκαλο, τὸν φιλόσοφο, τὸν φιλακόλουθο, τὸν φιλόμουσο, τὸν φιλόπτωχο, τὸν φιλάγιο, τὸν φιλάνθρωπο, τὸν φιλόθεο.

5 χρόνια, χωρὶς ἐκεῖνον ποὺ ἀπέδειξε πὼς ἤξερε νὰ πιστεύει, νὰ ἀγαπᾶ, νὰ ἐλπίζει, νὰ ὑποφέρει, νὰ διδάσκει, νὰ προσεύχεται, νὰ ἐμπνέει. 

5 χρόνια, χωρὶς αὐτὸν ποὺ μποροῦσε νὰ σηκώνει τὰ λάβαρα τῆς ψυχῆς τοῦ κάθε Ἑλληνορθόδοξου, γιὰ ἀντίσταση καὶ ἀνάκαμψη.

5 χρόνια ,χωρὶς τὸν διορατικό, τὸν ἀναντικατάστατο γιὰ τὴν Ἑλλαδικὴ Ἐκκλησία καὶ τὴν Οἰκουμενικὴ Ὀρθοδοξία

 5 χρόνια, Σὲ μνημονεύουμε ἀκατάπαυστα ἀλλὰ καὶ σήμερα. Μᾶς λείπεις, νὰ ἔχουμε τὴν εὐχή Σου.

 

9 χρόνια Ἀρχιεπίσκοπος στὴν Ἀθήνα,

9 φορὲς κοντά μας στὴν Ἁγία Μαρίνα.