<a href="/%CF%83%CE%B5-%CF%80%CE%B5%CE%AF%CF%83%CE%BC%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CF%8E%CE%BD">Σε πείσμα των καιρών</a> <a href="/%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%87%CE%AE-%CE%BC%CE%B5-%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%BC%CF%8C%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%82-%CE%BA%CF%89%CE%B4%CF%89%CE%BD%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%AF%CE%B5%CF%82">Υποδοχή με χαρμόσυνες κωδωνοκρουσίες</a> <a href="/%CE%B7-%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B1">Η ενορία στα σχολεία</a> <a href="/%E1%BC%84%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CE%BD-%E1%BC%90%CF%83%CF%84%E1%BD%B6%CE%BD-0">Ἄξιον Ἐστὶν</a> <a href="/%E1%BC%95%CE%BD%CE%B1-%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%E1%BD%B8-%CE%B3%CE%B5%CE%BC%CE%AC%CF%84%CE%BF-%CF%80%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1">Ἕνα σχολικὸ γεμάτο πώματα</a>

Οικονομικός απολογισμός Φιλοπτώχου

Οικονομικός απολογισμός Φιλοπτώχου

ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΕΚΘΕΣΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012

Α. ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ (ΔΩΡΕΕΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΩΝ)  36.604,58 € 

ΕΡΑΝΟΣ ΑΓΑΠΗΣ 5.160,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 41.764,58 €

Β. ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΕΞΟΔΩΝ

ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ (Τακτικά, κτακτα, ναντι νοικίων,

φάρμακα, ξόφληση λογαριασμν Δ.Ε.Κ.Ο. πόρων, δρύματα,) 16.258,34€

ΠΟΣΟΣΤΟΝ 5%  ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ 2.293,23 €

ΠΟΣΟΣΤΟΝ 37% EΠΙ ΤΟΥ ΕΡΑΝΟΥ ΑΓΑΠΗΣ

(2% ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΘΗΝΩΝ, 35% ΓΕΝΙΚΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ) 1.909,20 €

ΕΞΟΔΑ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ – Κ.Ε.Α 7.892,81 €

ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Βρεφονηπιακς σταθμς) 700,00 €

ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ (ργασίες στν αθ.κδηλώσεων – Μαγειρεο - Ε.Φ.Τ) 4.106,17 €

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 4.000,00 €

ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ (Λειτουργικ ξοδα Ε.Φ.Τ. κ.λπ.) 5.473,16 €

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 42.632,91 €

ΔΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΥΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                       Λάμπρος Δ.Ξεσφύγγης

                         Πρωτοπρεσβύτερος