<a href="/%CF%83%CE%B5-%CF%80%CE%B5%CE%AF%CF%83%CE%BC%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CF%8E%CE%BD">Σε πείσμα των καιρών</a> <a href="/%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%87%CE%AE-%CE%BC%CE%B5-%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%BC%CF%8C%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%82-%CE%BA%CF%89%CE%B4%CF%89%CE%BD%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%AF%CE%B5%CF%82">Υποδοχή με χαρμόσυνες κωδωνοκρουσίες</a> <a href="/%CE%B7-%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B1">Η ενορία στα σχολεία</a> <a href="/%E1%BC%84%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CE%BD-%E1%BC%90%CF%83%CF%84%E1%BD%B6%CE%BD-0">Ἄξιον Ἐστὶν</a> <a href="/%E1%BC%95%CE%BD%CE%B1-%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%E1%BD%B8-%CE%B3%CE%B5%CE%BC%CE%AC%CF%84%CE%BF-%CF%80%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1">Ἕνα σχολικὸ γεμάτο πώματα</a>

Πάσχα ἅγιο Πάσχα τῶν πιστῶν

 Πάσχα ἅγιο Πάσχα τῶν πιστῶν

Οἱ κληρικοὶ καὶ λαϊκοὶ συνεργοὶ στὸ ἔργο τῆς ἐνοριακῆς δράσεως χαιρετίζουμε ὅλους τους ἐνορίτες μὲ τὸν Ἀναστάσιμο χαιρετισμὸ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ καὶ εὐχόμαστε σὲ ὅλους, πάντα νὰ ζοῦμε τὴν χαρὰ ποὺ μᾶς δίνει ἡ Ἀνάσταση. 

Εὐχαριστοῦμε ἰδιαιτέρως, ὅσους προσέφεραν μὲ διάθεση ἀγάπης γιὰ τὴν ἐκκλησιαστικὴ μας κοινότητά, ἡ ὁποία συμπλήρωσε φέτος 80 χρόνια γύρω ἀπὸ τὸ ναὸ τῆς Ἁγίας Μαρίνης, αἷμα στὴν αἱμοδοσία τῆς Κυριακῆς των Βαΐων τρόφιμα γιὰ τὰ δέματα τῶν πτωχῶν καὶ τὸ συσσίτιο χρήματα γιὰ τὴν ἐπίστρωση τῶν ταπήτων καὶ τοὺς στολισμοὺς τῶν Ἱερῶν σεβασμάτων ἐνδιαφέρον γιὰ τὸ ναὸ καὶ τὴν συντήρησή του ἀπὸ τὴν προμήθεια τῶν κεριῶν καὶ τῶν λαμπάδων τους ἀπὸ αὐτόν.

 ναστάσιμο μήνυμα ρχιεπισκόπου θηνν  

 

 

Ἀγαπητά μου παιδιά,Χριστός "ἐγήγερται" καί ὁ Ἅδης "ᾐχμαλώτισται". Χριστός "ἐγήγερται" καί ὁ Ἅδης "ἐπικράνθη". Χριστός "ἐγήγερται" καί ὁ Ἅδης "συνετρίβη".

Ὁ Ἅδης στή συμβολική γλῶσσα τῆς λατρείας μας εἶναι τό κράτος τοῦ θανάτου, τό μεταθανάτιο δεσμωτήριο τῶν ψυχῶν. Ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος δέν πιστεύει στόν Ἅδη. Ἀφοῦ ἀποπνευμάτωσε τήν φυσική καί πολιτική ἱστορία του, τήν τέχνη, τήν μόρφωση, τήν ἴδια του τή ζωή, ἔχει πλέον ἀποπνευματώσει καί τόν θάνατο. Ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος δέν ἔχει "σκοτώσει" μόνον τόν Θεό, ἀπονέκρωσε καί τόν θάνατο.Κάποτε οἱ κοινωνίες συμπεριφέρονταν σέ ἀκολουθία μέ τήν πίστη στήν ἀθανασία τῆς ψυχῆς. Οἱ ἄνθρωποι εἶχαν τήν ἀπόλυτη βεβαιότητα ὅτι ἡ ψυχή τους δέν θά χαθεῖ, θά ζεῖ, ἔστω καί σέ ἕναν στενάζοντα καί ὀδυρόμενο Ἅδη. Μά τώρα, ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος θεωρεῖ ὅτι μέ τόν θάνατο τελειώνουν ὅλα. Καί σῶμα καί ψυχή. Ὅλο καί περισσότεροι παύουν νά φέρονται προσχηματικά καί ὑποκριτικά καί προσχωροῦν ἀνοικτά στήν νοοτροπία τοῦ "φάγωμεν, πίωμεν, αὔριο γάρ ἀποθνήσκομεν". Αὐτή τή γνωστή ρήση ἀντιμετωπίζει αὐστηρά τό χωρίο τῆς Ἀποκαλύψεως "οἶδά σου τά ἔργα, ὅτι ὄνομα ἔχεις ὅτι ζῇς, καί νεκρός εἶ" (Ἀποκ. 3, 1).Γέμισε ὁ κόσμος νεκρούς ἀνθρώπους πού ζοῦν περιμένοντας νά πεθάνουν. Ἀνθρώπους ὑποκρινόμενους τούς εὐτυχεῖς μέσα ἀπό τήν ἐπιφανειακή καί ἐπίπλαστη εὐθυμία, ἤ κάποιους πιό εἰλικρινεῖς, ὡς πρός τήν ἀπελπισία τους, καί γι' αὐτό βαθειά μελαγχολικούς. Ἀνθρώπους συμβιβασμένους μέ τή θνητότητα τῆς ὕπαρξής τους. Ἐκεῖνος πού συμβιβάζεται μέ τήν ἐπικείμενη ἀνυπαρξία του, εἴτε χάνει τό ἐνδιαφέρον του γιά τή χαρά τῆς ζωῆς, εἴτε ἀνάγει σέ ὕψιστη καί μοναδική ἀξία τήν εὐζωΐα, μή διστάζοντας νά πατήσει ἐπί πτωμάτων γιά νά τήν ἐξασφαλίσει. Στή συνείδησή του ὅλοι εἴμαστε πτώματα. Τά πτώματα δέν νιώθουν. Δέν πονοῦν. Ἄν ἕνα πτῶμα πατήσει ἕνα ἄλλο πτῶμα δέν ὑπάρχει βλάβη, δέν ὑφίσταται καμία μεταβολή στόν ἄδικο καί μάταιο τοῦτο κόσμο.Χωρίς Ἀναστημένο Χριστό δέν ἔχει σημασία ἄν ὁ Ἅδης εἶναι ὑπαρκτός ἤ ἀνύπαρκτος. Χωρίς Ἀναστημένο Χριστό ὁ κόσμος παραμένει ἕνας σφαλιστός τάφος. Τάφος ὁ σκοτεινός Ἅδης, τάφος καί ἡ ἡλιόλουστη κτίση. Θαμμένες οἱ ψυχές, εἴτε μέσα στήν θνητή σάρκα, εἴτε ἔξω ἀπό αὐτήν. Ἐπειδή "Ἀνέστη ὁ Χριστός" ἡ πέτρα τοῦ τάφου κύλισε. Ἐπειδή "Ἀνέστη ὁ Χριστός" ὁ Ἅδης "ἐπικράνθη, κατηργήθη, ἐνεπαίχθη, ἐνεκρώθη, καθῃρέθη, ἐδεσμεύθη". Ἐπειδή "Ἀνέστη ὁ Χριστός" νικήθηκε μέ θάνατο τό κράτος τοῦ θανάτου.Μέσα σέ ἕναν κόσμο ἀδικίας, σκληρότητας, κακότητας καί μισανθρωπίας κάθε συνειδητός χριστιανός παλεύει νά κρατηθεῖ ἀπό τά κράσπεδα τῶν ἱματίων τοῦ Ἀναστημένου Χριστοῦ, μέχρι νά ἑνωθεῖ γιά πάντοτε μαζί Του στήν αἰώνια Ζωή. Μέ αὐτόν τόν τρόπο μετέχει στό μυστήριο τῆς Θείας Οἰκονομίας γιά τή σωτηρία τῆς ἀνθρωπότητας. Ὁ Χριστός δέν ζητᾶ ἀπό τόν καθένα μας νά ἐργαστεῖ μέ ἕναν τρόπο αὐτιστικό καί ἀτομικιστικό γιά τή σωτηρία του. Ἡ σωτηρία τοῦ καθενός περνᾶ μέσα ἀπό τή σωτηρία τῶν ἄλλων. Καί πολλές φορές, ἄν ὄχι ὅλες, ἀπαιτεῖται ἡ δική μας σταύρωση γιά τήν σωτηρία τῶν ἄλλων.Νά χαιρόμαστε γιά τό ὑπαρκτό τοῦ συντετριμμένου Ἅδη. Νά χαιρόμαστε γιά τίς σταυρώσεις μας, τά βάσανα καί τίς ὀδύνες μας. Γιατί ὅλα αὐτά, ὅποτε καί ἄν συνέβησαν, ὅποτε συμβαίνουν καί ὅποτε καί ἄν συμβοῦν, θά ἀνήκουν στό χθές. Μετά τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ τά μέλη τῆς Ἐκκλησίας ζοῦμε ἤδη στό αἰώνιο σήμερα, μετέχουμε στόν θρίαμβο τοῦ πνεύματός Του, γευόμαστε τή δόξα τοῦ τεθεωμένου σώματός Του. Ὁ καθένας μπορεῖ νά ἀπευθυνθεῖ στόν Κύριό του καί Θεό του, τόν Ἰησοῦ Χριστό, μέ τά λόγια τοῦ ψαλμωδοῦ: "Χθές συνεθαπτόμην σοι Χριστέ", σήμερα "συνεγείρομαι ἀναστάντι σοι". "Συνεσταυρούμην σοι χθές". Σήμερα "συνδόξασόν με Σωτήρ, ἐν τῇ βασιλείᾳ σου".Ἀγαπητά μου παιδιά,

Χαίρετε καί ἀγαλλιᾶσθε ὅτι κραταιός ὁ Ἀναστάς Κύριος καί σήμερα καί πάντοτε καί εἰς τούς αἰῶνες.ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!
Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ
Ο ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ